Programy biurowe

Państwa pracownicy używają na co dzień bardzo wielu popularnych aplikacji. Wśród nich jest m.in. pakiet Office (word, excel, powerpoint…). Zazwyczaj wykorzystują oni 20% możliwości tych programów,a Firma płaci za nie 100% ceny licencji. W efekcie tego wydajność jest znacznie niższa od możliwości, analizy są płaskie, a prezentacje czy wykresy nudne.Zazwyczaj też pracownicy zawyżają deklaracje co do swoich umiejętności, a pracodawcy zaniżają. Rozpoczynamy współpracę od określenia celów, jakie stoją przed Państwa pracownikami. Określamy też oczekiwania wobec nich stawiane przez biznes, przełożonych czy Klientów firmy. Badamy poziom umiejętności. Mając te wszystkie dane – projektujemy odpowiednią zawartość warsztatów i narzędzia, dzięki którym Państwa pracownicy uzupełnią swoje luki kompetencyjne. Takie podejście do nauki wydawałoby się zwykłych aplikacji, powoduje optymalne wykorzystanie budżetu szkoleniowego i wzrostu jakości pracy Organizacji.

Programy biurowe - elementy