Inżynieria oprogramowania

Proces budowania aplikacji jest bardzo złożony. Występują w nim zarówno Zleceniodawcy, jak i Zleceniobiorcy. Obie strony muszą się zrozumieć i poznać, aby aplikacja spełniała oczekiwania. Obie strony muszą potrafić zanalizować procesy mające miejsce w Organizacji, zebrać wymagania. Następnie nadzorować cały projekt i jego postępy. Zleceniobiorca musi dostosować dodatkowo technologię (w tym języki programowania) oraz w odpowiedni sposób przetestować. Nasi trenerzy prowadzili poszczególne etapy tworzenia aplikacji po obydwu stronach. Dzięki temu poznając potrzeby Państwa Organizacji i Klientów – budują odpowiednie ścieżki kompetencyjne. Wspierają je testami. Dzięki temu szybko można określić luki kompetencyjne odpowiadające potrzebom Organizacji i uzupełniać je pod konkretne potrzeby realizowanych projektów. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w technologiach Java SE i EE oraz .NET. Projektowali i implementowali rozwiązania webowe i desktopowe.

Inżynieria oprogramowania - elementy