Zarządzanie

Zespół, choćby składał się z najlepszych fachowców w swojej dziedzinie, bez wodza nie osiągnie żadnych wyników. Być może sukcesy osiagną członkowie zespołu, ale to przecież w zespole jest siła. Przywódca, lider,…, człowiek:

  • którego ludzie słuchają,
  •  któremu ludzie ufają,
  • od którego się uczą,
  • któremu wierzą, że korzystając z jego doświadczenia i podpowiedzi sami osiągną sukces.

Efektem pracy lidera jest zespół ludzi, który współpracując – czasami nieświadomie – wykonuje aktywności w sposób gwarantujący maksymalny wynik. To bardzo trudne, ale nasi eksperci to ludzie o bogatym doświadczeniu biznesowym i trenerskim. Wiedzą jak zwiększyć efekty pracy Państwa kadry zarządzającej.

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ

- elementy


Zarządzanie - elementy

Zarządzanie zespołami

Kod Nazwa szkolenia

Czas trwania (dni)

Cena netto

ZZBUD Budowanie i odbudowa zespołów

2

1 200 zł

ZZPLA Planowanie i organizowanie pracy zespołu

2

1 200 zł

ZZMOT Motywowanie płacowe i systemy motywacyjne

2

1 200 zł

ZZMPOZ Motywowanie pozapłacowe

2

1 200 zł

ZZOC Ocenianie pracowników i rozmowa oceniająca

2

1 200 zł

ZZDEL Delegowanie zadań

2

1 200 zł

ZZKON Zarządzanie konfliktem

2

1 200 zł

Przywództwo

Kod Nazwa szkolenia

Czas trwania (dni)

Cena netto

PRTR Lider transformacji

2

1 400 zł

PRCEK Lider celów krótkoterminowych

2

1 400 zł

PRCE Zarządzanie przez cele

2

 1 400 zł

Coaching

Kod Nazwa szkolenia

Czas trwania (dni)

Cena netto

PRME Menedżer liderem

2

1 400 zł

PRLE Lider coachem

2

1 400 zł

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ