Rachunkowość

Łączymy wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości popartą certyfikatami i tytułami naukowymi z doświadczeniem w pracy i świadczeniu usług dla biznesu. Nasi trenerzy to między innymi biegli rewidenci z certyfikatami ACCA oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych firmach konsultingowych z „wielkiej czwórki” (m.in. E&Y, PwC).

Doświadczenie to obejmuje również badanie grupowych pakietów sprawozdawczych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych,
przeglądy sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych, uczestnictwo w testowaniu systemów kontroli wewnętrznej na potrzeby „SOX”, uczestnictwo w sporządzaniu prospektów emisyjnych oraz szkolenia dla klientów z zakresie księgowości i międzynarodowych standardów rachunkowości. Doświadczenia obejmują m.in. branże produkcyjne, nieruchomości, sieci handlowe (w tym retail), motoryzacyjne i farmaceutyczne.

Poza badaniem oraz przeglądem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmuje ono między innymi
bieżące doradztwo finansowo-księgowe, weryfikację sprawozdań finansowych sporządzanych według MSSF przez spółki publiczne
zarówno dla celów raportowania giełdowego jak i zamieszczenia ich w prospekcie emisyjnym, asystowanie i doradzanie spółkom w procesie oferty publicznej (IPO) oraz w procesie dostosowywania i usprawniania systemów rachunkowości w związku z wdrożeniem MSSF oraz koniecznością raportowania giełdowego. Realizowali projekty wdrożenia MSSF w spółkach zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do publicznego obrotu, asystowała przy przekształcaniu i sporządzaniu pierwszych sprawozdań według MSSF.

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ

- elementy


Rachunkowość - elementy

Sprawozdawczość finansowa

Kod Nazwa szkolenia

Czas trwania (dni)

Cena netto

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

3

1 800 zł

MSR1 Międzynarodowe standardy finansowe

2

1 200 zł

MSR2 Przepływy finansowe. Świadczenia pracownicze. Instrumenty finansowe.

2

1 200 zł