Procesy biznesowe

- elementy


Procesy biznesowe - elementy

Zarządzanie procesami biznesowymi
BCM Business Continuity Management

2

2 200zł

BPA Analiza procesów biznesowych

3

2 400zł

BPM Modelowanie procesów biznesowych

2

1 600zł

BPO Optymalizacja procesów biznesowych

3

2 400zł

SLA Umowy SLA w IT

2

1 600zł