PRINCE2®

- elementy


PRINCE2® - elementy

Prince 2®

Kod Nazwa szkolenia Czas trwania
(dni)
Cena w zł netto
PR01 Wprowadzenie do PRINCE2® 1 900
PR02 PRINCE2® Foundation - Szkolenie akredytowane wraz z egzaminem 3+1 3200
PR03 PRINCE2® Foundation - Szkolenie akredytowane wraz z egzaminem 4 3800
PR04 Zarządzanie ryzykiem w projekcie PRINCE2® - warsztat praktyczny 2 1600
PR05 PRINCE2® Practitioner - Szkolenie akredytowane z egzaminem 2+1 2700
PR06 Zarządzanie strategiczne projektami PRINCE2® 1 1900
    • PRINCE2®, MSP®, P3O®, M_o_R®, ITIL®, MoP™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office)
    • PMI, PMP, CAPM, PMBOK są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.