Prawo pracy – płace

Łączymy wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości popartą certyfikatami i tytułami naukowymi z doświadczeniem w pracy i świadczeniu usług dla biznesu. Nasi trenerzy to między innymi biegli rewidenci z certyfikatami ACCA oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych firmach konsultingowych z „wielkiej czwórki” (m.in. E&Y, PwC).

Doświadczenie to obejmuje również badanie grupowych pakietów sprawozdawczych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych,
przeglądy sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych, uczestnictwo w testowaniu systemów kontroli wewnętrznej na potrzeby „SOX”, uczestnictwo w sporządzaniu prospektów emisyjnych oraz szkolenia dla klientów z zakresie księgowości i międzynarodowych standardów rachunkowości. Doświadczenia obejmują m.in. branże produkcyjne, nieruchomości, sieci handlowe (w tym retail), motoryzacyjne i farmaceutyczne.

Poza badaniem oraz przeglądem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmuje ono między innymi bieżące doradztwo finansowo-księgowe, weryfikację sprawozdań finansowych sporządzanych według MSSF przez spółki publiczne zarówno dla celów raportowania giełdowego jak i zamieszczenia ich w prospekcie emisyjnym, asystowanie i doradzanie spółkom w procesie oferty publicznej (IPO) oraz w procesie dostosowywania i usprawniania systemów rachunkowości w związku z wdrożeniem MSSF oraz koniecznością raportowania giełdowego. Realizowali projekty wdrożenia MSSF w spółkach zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do publicznego obrotu, asystowała przy przekształcaniu i sporządzaniu pierwszych sprawozdań według MSSF.

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ

- elementy


Prawo pracy – płace - elementy

Nazwa szkolenia

Czas trwania

(dni)

Cena netto

CZP Czas pracy

1

600 zł

RCZ Równoważny czas pracy

1

600 zł

SDP Skuteczny dobór pracowników

2

1 200zł

KKP Planowanie, analiza i kontrola kosztów pracy

2

1 200 zł

SZP Zasady prowadzenia sporów zbiorowych i zwolnień pracowników

1

600 zł

ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

2

1 200 zł

PRP Prawo pracy

1

600 zł

ZFSS Zakładowy fundusz świadczeń socjalnyh

1

600 zł

MOB Mobbing

1

600 zł

WZO Wynagrodzenia - zasady obliczania

1

600 zł

NGZ Negocjacje ze związkami zawodowymi

2

1 200 zł