PMI / PMBOK®

- elementy


PMI / PMBOK® - elementy

Dobre praktyki PMI / PMBOK®

Dobre praktyki PMI / PMBOK®
PM01 Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® Guide

3

2 600 zł

PM02 Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów projektu

3

2 600 zł

PM03 Zarządzanie Komunikacją i Zasobami Ludzkimi na podstawie PMBOK®Guide

2

1 600 zł

PM04 Zarządzanie ryzykiem w projekcie

2

1 600 zł

PM05 Przygotowanie do egzaminu PMP®  – Project Management Professional

3

2 900 zł

PM06 Zarządzanie Finansami na podstawie PMBOK®Guide

2

1 600 zł

PM07 Zarządzanie Wymaganiami na podstawie PMBOK®Guide

2

1 600 zł

    • PRINCE2®, MSP®, P3O®, M_o_R®, ITIL®, MoP™ są zarejestrowanymi znakami handlowym Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office).
    • PMI, PMP, CAPM, PMBOK są zarejestrowanymi znakami andlowymi Project Management Institute, Inc.

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ