Oracle

- elementy


Oracle - elementy

Oracle dla administratorów

Kod Nazwa szkolenia Czas trwania (dni) Cena w zł netto
ADM1 Oracle 12c - Język SQL dla administratorów - warsztaty 3 2600
ADM2 Oracle 12c – Administracja - warsztaty 5 3600

Oracle dla analityków danych

Kod Nazwa szkolenia Czas trwania (dni) Cena w zł netto
AN1 Oracle 12c – Analiza danych - warsztaty 5 3600
AN2 Oracle 12c - Zaawansowana analiza danych - warsztaty 5 3600

Oracle dla programistów

Kod Nazwa szkolenia Czas trwania (dni) Cena w zł netto
PRO1 Oracle 12c – Oracle 11g – Język SQL dla Programistów - warsztaty 5 3600
PRO2 Oracle 12c – Programowanie w PL/SQL I - warsztaty 3 2600
PRO3 Oracle 12c – Programowanie w PL/SQL II 3 2600
PRO4 Oracle 12c – Strojenie Aplikacji – warsztaty 5 3600