.NET

- elementy


.NET - elementy

.NET Visual Studio 2010

Nazwa szkolenia

Czas trwania (dni)

Cena netto

.NET
.NET Start Wstęp do
programowania w języku C#

3

2 900 zł

10267A Introduction to Web Development with Microsoft
Visual Studio 2010

5

3 900zł

10264A Developing Web Applications with Microsoft Visual
Studio 2010

5

 3 900zł
10263A Developing Windows Communication Foundation
Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

3

2 900zł

10265A Developing Data Access Solutions with Microsoft
Visual Studio 2010

5

 3 900zł