MS Office

MS Office to pakiet podstawowych programów używanych w pracy czy domu. Wydawałoby się, że każdy powinien je znać. Takie podejście zazwyczaj mają pracodawcy. Sytuacja jest jednak odmienna, co zazwyczaj widać po wykonaniu kilku prostych testów. Wiemy też, że w większości przypadków nie ma potrzeby uczyć pracowników całej funkcjonalności Worda czy Excela.

Dlatego proces nauki Państwa pracowników rozpoczynamy od określenia rzeczywistych potrzeb i zadań, jakie wykonują pracownicy w codziennej pracy. Budujemy program, który zapewni nauczenie zdefiniowanych wcześniej umiejętności. Dzięki takiej kolejności efektywność Państwa pracowników rośnie, a koszty szkoleń są znacznie mniejsze.

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ

- elementy


MS Office - elementy

Excel

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
Excel1   MS Excel - podstawy 1 500 zł
Excel2   MS Excel - funkcje i narzędzia 2 1 000 zł
Excel3   MS Excel - wybór funkcji zaawansowanych 2 1 000 zł
Excel4/VBA   MS Excel - VBA w analizie danych 4 2 500 zł

Word

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
Word1   MS Word - podstawy obsługi programu 2 800 zł
Word2   MS Word - wybrane funkcje zaawansowane 2 800 zł
Word3   MS Word - tworzenie szablonów dokumentów 2 800 zł

Outlook

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
Outlook1   MS Outlook - poczta, kontakty, kalendarz 1 500 zł
Outlook2   MS Outlook - funkcje zaawansowane 1 500 zł

Acces

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
Access1   MS Access – Zbieranie danych 2 1 000 zł
Access2   MS Access - obróbka i prezentacja danych 2 1 000 zł
Access3   MS Access - budowanie raportów 3 1 700 zł
Access4   MS Access - wykorzystanie VBA w accessie 4 2 500 zł

SharePoint

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
Sharepoint1   SharePoint - praca zespołowa 1 600 zł
Sharepoint2   SharePoint - budowanie portalu intranetowego 2 1 500 zł
Sharepoint3   SharePoint - przetwarzanie danych, pulpity nawigacyjne i centrum raportów 1 900 zł

MS Project

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
EPM1   EPM - podstawy 1 700 zł
EPM2   EPM - Zarządzanie projektami 2 1 400 zł
EPM3   Project Server dla administratorów 2 1 700 zł
Project1   MS Project - podstawy obsługi 1 600 zł
Project2   MS Project - zarządzanie projektem 2 1 400 zł
Project3   MS Project - funkcje zaawansowane 1 800 zł
Project4   MS Project - praca z MS Project przy użyciu VBA 3 2 200 zł