Analiza przeżycia

Szkolenie „Analiza historii zdarzeń/Analiza przeżycia z wykorzystaniem R” przeznaczone dla specjalistów, którzy modelują ryzyko wystąpienia zdarzeń w czasie. Analiza przeżycia jest coraz częściej wykorzystywana w ekonomii: do badania ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy czy ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Analiza przeżycia jest również szeroko wykorzystywana w medycynie oraz technice (analiza niezawodności). Rozwinięciem tego szkolenia jest szkolenie „Analiza zdarzeń konkurujących (Competing Risks) z wykorzystaniem R” . Szkolenie to przeznaczone jest dla specjalistów, którzy znają metody analizy przeżycia (np. ukończyli kurs Analiza historii zdarzeń/Analiza przeżycia z wykorzystaniem R) oraz modelują ryzyko wystąpienia zdarzeń w czasie. Analiza zdarzeń konkurujących (competing risks) jest rozwinięciem analizy przeżycia na przypadek, gdy rozważane są zdarzenia, które nie muszą zrealizować się u wszystkich jednostek populacji.

Proponowane szkolenia:

* Analiza zdarzeń konkurujących (Competing Risks) z wykorzystaniem R

* Analiza historii zdarzeń/Analiza przeżycia z wykorzystaniem R (Survival analysis with R)

Szkolenia prowadzi w języku polskim i angielskim nasz ekspert pani dr Ewa Wycinka.

- elementy


Analiza przeżycia - elementy