Kadra Zarządzająca

Przemysław Wycinka

Prezes Zarządu

Prawie 20 lat zajmuję się sprzedażą oraz zarządzaniem. Przez wiele lat zdobywałem doświadczenie w korporacjach. Rozwijałem moją wiedzę praktyczną  w zakresie zarządzania w ramach Executive MBA oraz na licznych szkoleniach. Moje doświadczenie głównie jest związane z branżą IT. Przez wiele lat współpracowałem z Klientami przy rozwoju ich biznesu. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań w zakresie telekomunikacji, informatyki oraz szkoleń. Z przyjemnością wspieram w pracy również moje Koleżanki i Kolegów w Advanced Solutions Institute Poland, którzy codziennie spotykają się z naszymi Klientami. Wykorzystują swoje doświadczenie, aby wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania dla naszych Partnerów biznesowych. Tak właśnie traktujemy naszą pracę – jako partnerstwo i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Sami możemy wskazać najlepsze doświadczenia i wiedzę specjalistyczną. W powiązaniu z wiedzę Klienta o jego Organizacji – powstaje projekt szyty na miarę jego potrzeb.

Krzysztof Znaniecki

Product Manager IT Technology

 

Jarosław Tkaczuk

Product Manager Office

dr Krzysztof Szczepaniak

Product Manager Finance

Zajmuję się szeroko rozumianymi finansami od prawie 20lat. Wcześniej zarówno w instytucjach finansowych i spółkach prawa handlowego, jak i w organach administracji samorządowej na stanowiskach zarządczych. Od kilkunastu lat wykorzystuję swoje doświadczenie w pracy naukowej na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zarządzania. Specjalizuję się w dziedzinie przygotowania i oceny inwestycji, a także analizy rynków finansowych, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz finansami publicznymi. Ponadto mam wieloletnie doświadczenie trenerskie i dydaktyczne. W ASI Poland mój zespół tworzą ludzie z bogatym doświadczeniem biznesowym i audytorskim. Pracowali dla największych instytucji w Polsce i Europie, oraz największych firm audytorskich takich jak: Ernst&Young czy PricewaterhouseCoopers. Współpracują ze mną również koledzy z polskich uczelni.

Zapraszam do skorzystania z naszych doświadczeń zarówno w postaci szkoleń, jak i audytów czy doradztwa strategicznego.

Katarzyna Braniecka

Marketing & PR Manager

Mateusz Budziak

Chief Financial Officer