Wydarzenia

Seminarium Project Management – 5 października 2011

 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Nowoczesny projekt infrastrukturalny –
metodyka i  trendy w zarządzaniu

GCH Manhattan, Gdańsk ul. Grunwaldzka 82,

PARTNERZY:

16:30 – 17:00 Rejestracja uczestników

17:00 – 17:05 Przywitanie – Sławomir Halbryt – Przewodniczący Pomorskiej Grupy
Regionalnej SPMP

17.05 – 17:30 Charakterystyka i założenia projektu
Pomorska Kolej Metropolitalna
– Krzysztof Rudziński – Prezes PKM S.A.

 • Informacja o projekcie PKM –
  założone cele do osiągnięcia,
 • Interesariusze projektu –
  znaczenie ich postawy dla osiągnięcia sukcesu,
 • Konstrukcja finansowania projektu – środki unijne – wielka szansa a jednocześnie zagrożenie,

17.30 – 17.55 Planowanie i realizacja projektu Pomorska
Kolej Metropolitalna –
Jarosław Kuik, Dyrektor ds. Realizacji Projektu PKM
S.A.

 • Czas jako czynnik determinujący działania w projekcie,
 • Jedno co jest pewne w projekcie
  to “zmiany”,
 • Projekty realizują ludzie –
  budowa zespołu projektowego jako najważniejszego narzędzia dla
  zrealizowania projektu,

17:55 – 18.15 Zarządzanie ryzykiem w projekcie – Sylwia
Namysłowska

 • Identyfikacja ryzyka i jego
  ocena,
 • Scenariusze minimalizujące
  zagrożenia,

18:15 – 18:30 Przerwa
kawowa i rozmowy w kuluarach

18.30 – 18.40 PM in touch – integracja środowiska
Project Management poprzez spotkania networkingowe – Grażyna Stefaniszek,
Sławomir Łukjanow

18:40 – 19:10 Informacja i konsultacje
społeczne: prawo i rzeczywistość
– dr Karol Polejowski

 • Protesty społeczne jako pewny i
  nieodłączny element działalności inwestycyjnej,
 • Informacja publiczna jako sposób
  na likwidację lub zmniejszenie zagrożenia dla projektu,
 • Pozyskiwanie dla projektu osób
  wspomagających i popierających to działania ważne dla powodzenia projektu,
 • zarządzanie informacją zewnętrzną
  w kryzysie,

19:10– 19:30 Podsumowanie – Krzysztof  Rudziński – Prezes PKM S.A.

19:30 – 20:00 Sesja problemowa – pytania i odpowiedzi
– Sławomir Halbryt – Przewodniczący Pomorskiej Grupy Regionalnej SPMP

20:00 – 20:05 Podsumowanie dyskusji i zakończenie seminarium – Sławomir Halbryt