Przemysław Wycinka

Prezes Zarządu

Prawie 20 lat zajmuję się sprzedażą oraz zarządzaniem. Przez wiele lat zdobywałem doświadczenie w korporacjach. Rozwijałem moją wiedzę praktyczną  w zakresie zarządzania w ramach Executive MBA oraz na licznych szkoleniach. Moje doświadczenie głównie jest związane z branżą IT. Przez wiele lat współpracowałem z Klientami przy rozwoju ich biznesu. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań w zakresie telekomunikacji, informatyki oraz szkoleń. Z przyjemnością wspieram w pracy również moje Koleżanki i Kolegów w Advanced Solutions Institute Poland, którzy codziennie spotykają się z naszymi Klientami. Wykorzystują swoje doświadczenie, aby wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania dla naszych Partnerów biznesowych. Tak właśnie traktujemy naszą pracę – jako partnerstwo i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Sami możemy wskazać najlepsze doświadczenia i wiedzę specjalistyczną. W powiązaniu z wiedzę Klienta o jego Organizacji – powstaje projekt szyty na miarę jego potrzeb.