Sprzedaż

Zespół sprzedażowy, to najważniejsi ludzie w Organizacji. Na członków tego zespołu możemy poszukiwać urodzonych handlowców lub osoby, które posiadają odpowiednie cechy osobiste handlowca. Pierwsi odnoszą niesamowite sukcesy, ale znaleźć ich bardzo trudno. Drudzy za to osiągają mniejsze, ale bardziej przewidywalne wyniki. Jedni i drudzy wymagają regularnych szkoleń i coachingu. Naszym celem jest wyszkolenie Państwa handlowców od podstaw, a później utrzymywanie odpowiednich postaw i zachować zarówno wobec Klienta, jak i Organizacji. Doświadczenie zawodowe naszych trenerów powoduje, że handlowcy chętnie przyswajają wiedzę a po powrocie do Firmy – stosują ją w pracy. Dzięki temu rosną wyniki sprzedaży i poziom obsługi Klientów, a co za tym idzie wyniki Przedsiębiorstwa wzrastają w zauważalny sposób. Ścieżka szkoleń wraz z działaniami wspierającymi jest projektowana dla każdego Klienta. Takie podejście daje najbardziej widoczne efekty w krótkim czasie. Można też kierować handlowców na szkolenia otwarte – wówczas dodatkowym elementem edukacyjnym będzie wymiana doświadczeń między różnymi firmami bioracymi udział w szkoleniu.

POBIERZ KATALOG KARTA ZGŁOSZENIA TERMINY ZAPISZ SIĘ

- elementy


Sprzedaż - elementy

Sprzedaż

Kod Nazwa szkolenia czas trwania (dni) Cena netto
PRO   Prospecting 2 1 200 zł
ETY   Etyka, normy i zachowanie w pracy handlowca 2 1 200 zł
CLI   Clienting - Relacje z klientami 2 1 200 zł
HAN   ABC zawodu handlowca 2 1 200 zł
MAR   Zamykanie sprzedaży i obrona marży 2 1 200 zł
NEG   Negocjacje handlowe 2 1 200 zł
TEL   Sprzedaż przez telefon 2 1 200 zł
MOTH   Motywowanie handlowców 2 1 200 zł
ZARH   Zarządzanie zespołem handlowym 2 1 200 zł
COAS   Coaching sprzedażowy 2 1 200 zł
MERC   Merchandising 2 1 200 zł

Windykacja

POBIERZ KATALOGKARTA ZGŁOSZENIATERMINY ZAPISZ SIĘ

 Kod  Nazwa szkolenia

Czas trwania (dni)

Cena netto

WINPR Proces windykacyjny

2

1 200 zł

WINPE Perswazje w windykacji

2

1 200 zł

WINNG Negocjacje windykacyjne

2

1 200 zł

WINTL Windykacje przez telefon

2

1 200 zł