Seminarium – Projekty inwestycyjne

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne Seminarium Tematyczne Project Management, którego wspołorganizatorem jest Advanced Solutions Institute Poland. Tematem tym razem będą projekty związane z realizacją największego wydarzenia sportowego w historii Polski.

Projekty inwestycyjne związane z EURO 2012

Przygotowanie i realizacja projektu PGE Arena i innych projektów infrastrukturalnych

Organizacja przez Polskę wspólnie z Ukrainą Mistrzostw Europy w piłce nożnej jest ogromnym wyzwaniem. Zakres przygotowań do EURO 2012 w Gdańsku obejmuje przede wszystkim wybudowanie nowoczesnego stadionu, a także zrealizowanie szeregu inwestycji drogowych oraz innych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Poprzez swoją wielowątkowość, przygotowania do EURO 2012 są niezwykle interesującym projektem, wymagającym szczególnych kwalifikacji i umiejętności z zakresu Project Management.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, którego głównym prelegentem będzie jedna z kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację projektów inwestycyjnych związanych z EURO 2012 w Gdańsku Pan Ryszard Trykosko, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. oraz spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Po prezentacji doświadczeń związanych z realizacją projektów będziemy mieli okazję do wymiany myśli podczas dyskusji.

Seminarium odbędzie się w dniu 25 stycznia 2012 roku o godzinie 17:00
w GCH Manhattan w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 82, Sala Konferencyjna na 3 piętrze.

Liczymy, że poprzez Seminarium stworzymy dla Państwa możliwość wzbogacenia swojej wiedzy związanej z zarządzaniem projektami. Integracja środowiska PM na Pomorzu jest celem nadrzędnym działania pomorskich członków stowarzyszenia International Project Management Association Polska (dawniej SPMP), którzy wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i pozostałymi partnerami tworzą szereg wydarzeń promujących ideę Project Management, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy.

Z udziałem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, SPMP , PMinTouch, i ASIP odbyło się pierwsze serii seminarium pt.:

Nowoczesny projekt infrastrukturalny – metodyka i  trendy w zarządzaniu

Seminarium odbyło się w GCH Manhattan w Gdańsku. Na spotkanie przybyło niemal 50 osób, co po Kongresie, pokazało, że temat project managementu jest bardzo oczekiwany na Pomorzu. Spotkanie było wyjatkową okazją do poznania sposobów zarzadzania dużym projektem infrastrukturalnym, ze szczególnym uwzględniem pracy z ludźmi w projekcie i otoczeniem.

Swoje doświadczenia przedstawił Prezes Zarządu PKM Krzysztof Rudziński, Jarosław Kuik, Dyrektor ds. Realizacji Projektu, dr Karol Polejowski.

Wystąpienie swoje mieli również twórcy PM in Touch: Grażyna Stefaniszek i Sławomir Łukjanow. Przedstawili plan spotkań networkingowych, które są uzupełnieniem i rozwinięciem wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Pierwsze spotkanie networkingowe będzie miało miejsce w Gdyni 27 października 2011r. W sumie planowanych jest sześć spotkań.