Solvency II – Konferencja naukowa

  KONFERENCJA EDUKACYJNO-NAUKOWA

 

Solvency II wyzwaniem dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej

 Sopot, 25-26 kwietnia 2013

Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, ul.Piaskowa 1

Organizatorzy: Wydział Zarządzania UG, Polska Izba Ubezpieczeń, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie

Partnerzy: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Advanced Solutions Institute Poland

 CEL KONFERENCJI

 

Największym wyzwaniem dla rynku ubezpieczeń w obecnym roku jest wdrożenie Solvency II. Celem konferencji jest prezentacja celów i założeń Solvency II, omówienie obecnego stanu przygotowań do wdrożenia systemu oraz związanych z tym zagrożeń. W konferencji będą uczestniczyć
przedstawiciele środowiska akademickiego a także przedstawiciele praktyki-pracownicy zakładów ubezpieczeń i instytucji wspomagających rynek ubezpieczeń.

TEMATYKA KONFERENCJI

 I dzień

Eksperci zaproszeni przez Polską Izbę
Ubezpieczeń przedstawią obecny stan przygotowań do wdrożenia Solvency II i
szczegółowe zagadnienia związane z wprowadzanymi zmianami. Prelegentami będą
Krzysztof Stroiński i Renata Onisk z Deloitte Central Europe.

II dzień

Wystąpienia praktyków oraz przedstawicieli
środowiska akademickiego – prezentacja wyników prac badawczych oraz dyskusja
nad poruszanymi zagadnieniami dotyczącymi m.in. kapitałowych wymogów wypłacalności, zarządzanie
ryzykiem oraz sprawozdawczość nadzorczą

Szczegóły konferencji można znaleźć na stronie internetowej: www.solvency.wzr.pl